BERICHT AAN HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE FINASUCRE AANDELEN

Sinds 31 juli 2014 worden de gedematerialiseerde aandelen verwijderd, zodat alle aandelen voortaan allemaal aandelen op naam zullen zijn. De conversie voorwaarden voor de houders van gedematerialiseerde aandelen worden hierna uitgelegd.

Méér info

 

BERICHT AAN HOUDERS VAN FINASUCRE AANDELEN OP NAAM

WAARSCHUWING :  ALLE FINASUCRE AANDELEN ZIJN NU OP NAAM EN ZULLEN OP NAAM BLIJVEN

  • Voor houders van aandelen op naam of voor derden die een AANKOOP van aandelen op naam in het register van aandeelhouders willen laten inschrijven : gelieve de document Kopersmacht in bijlage te gebruiken 
    Méér info

  • Voor houders van aandelen op naam die een VERKOOP van aandelen op naam in het register van aandeelhouders willen laten inschrijven : gelieve de document Verkopersmacht in bijlage te gebruiken 
    Méér info