Contact

Adres :
rue de la Gare 36
BE-1040 Brussels

Telefoon : +32 (0)2 661.19.11
Fax : +32 (0)2 672.02.22

Finasucre verheugt zich om Hilde Dosogne, de echtegenote van een manager van het bedrijf, te ondersteunen in haar buitengewone uitdaging om elke dag van het jaar 2024 een marathon te lopen, ten behoeve van de strijd tegen borstkanker.

Suiker, energie voor zelfoverwinning ten dienste van nobele doelen!

https://bigagainstbreastcancer.koalect.com/nl-NL
https://marathonwoman.be/

Voorstelling van de groep Finasucre

De groep produceert ruwe, witte en geraffineerde suiker op basis van riet en bieten en verkoopt deze producten in verschillende verpakkingen aan industriële klanten en de groothandel. Ze vervaardigt ook een hele reeks karamellen en specialiteiten.

De groep verkoopt eveneens hernieuwbare energie onder de vorm van elektriciteit en produceert alcohol, melasse, bietenpulp en andere producten die bestemd zijn voor dierenvoeding.

Via de dochteronderneming Galactic is Finasucre een belangrijke producent van melkzuur en melkzuurderivaten. Ze investeert in onderzoek op gebied van recyclebare en biodegradeerbare plastiek materiales. De engineering en de productie van uitrusting voor suikerfabrieken vervolledigen de activiteiten van Finasucre.

De groep is wereldwijd actief : België, Nederland, Democratische Republiek Congo, Australië, China en Verenigde Staten.

De groep baat een concessie uit van 11.700 hectare rietsuiker in de Democratische Republiek Congo en bezit 14.700 hectare landbouwgronden in Australië, evenals 4.900 hectare gronden met ontwikkelingspotentieel.

Voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2021, boekte de groep een omzet van € 382 miljoen en bedroegen de netto activa € 570 miljoen. De groep stelt 2.275 mensen in vaste dienst en méér dan 2.500 seizoensarbeiders tijdens de campagne om een ​​suikerproductie van 438.067 ton te realiseren.

Door directe investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen met een aanzienlijk groeipotentieel, diversifieert de groep zich ook in verschillende sectoren, waaronder onroerend goed en macadamia noten.


 

Het bedrijf in beelden

JaarverslagNews

30-05-2021
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Finasucre heeft beslist om haar engagementen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te handhaven. In...
Meer informatie